Logotype for print

Svensk Försäkring publicerar rapporten Försäkringar i Sverige 2018

2018-05-14

Den årliga statistikrapporten Försäkringar i Sverige ger en översiktlig bild av försäkringar i Sverige och belyser försäkringars betydelse för hushållen och samhällsekonomin i stort. Årets rapport innehåller en del nyheter, exempelvis finns alla underlag till diagrammen lättillgängliga på Svensk Försäkrings hemsida.

-  Vi har under de senaste veckorna publicerat flera nyheter baserat på de diagram som finns i Försäkringar i Sverige 2018. Årets rapport innehåller mer spännande läsning, säger Anette Grundström, kommunikationschef på Svensk Försäkring.

Rapporten Försäkringar i Sverige syftar till att belysa olika typer av försäkringar och försäkringars betydelse, särskilt för hushållen. Den innehåller olika diagram om svenska försäkringar som bygger på statistik från främst Svensk Försäkring,Finansinspektionen och SCB. Diagrammen i årets rapport avser, med några undantag, förhållandena under 2017 eller de senaste tio åren.

- Vår ambition är att rapporten ska ge översiktlig information om försäkringsbranschen på ett lättillgängligt sätt. Statistiken till de olika diagrammen kan man nå på vår hemsida, bland annat genom vår statistikdatabas. Alla diagram är också sammanställda i en Powerpoint- presentation, säger Anette Grundström.

Försäkringar i Sverige 2018 är indelad i tre delar. Den första delen handlar om skadeförsäkring, och redovisar bland annat hur många skador som sker och hur mycket försäkringsföretagen betalar ut i form av ersättning för olika sorters skador. Den andra delen handlar om livförsäkring. Där visas exempelvis hur mycket som betalas ut i pension. Den avslutande delen ger en övergripande beskrivning av den svenska försäkringsbranschen, bland annat om antalet anställda, hur mycket premier som betalas in till försäkringsföretagen och hur försäkringsföretagen placerar sina tillgångar.