Logotype for print

Svensk Försäkring på dialogmöte med Per Bolund om klimatrapportering

2018-02-08

Försäkringsbranschen var inbjudna till dialogmöte onsdagen den 7 februari med finansmarknadsminister för att diskutera hur försäkringsbolagen kan bidra till en mer hållbar och grön finansmarknad. I fokus stod Bloomberggruppens rekommendationer om klimatrapportering och scenarioanalys. Finansinspektionen deltog också vid mötet.

På mötet diskuterades metoder för hur företag ska kunna rapportera om klimatrelaterade risker och möjligheter i sin verksamhet på ett strukturerat och systematiskt sätt. Ett ramverk har utarbetats av en industriledd arbetsgrupp under G20 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) för att stödja företagens strävan att lämna högkvalitativ och jämförbar information till finanssektorns intressenter och andra aktörer. Slutsatserna presenterades i en rapport i somras som går under namnet Bloombergrapporten. En nyhet i rapporten är att företag ska kunna göra framåtblickande analyser, i form av scenarioanalys, för att kunna identifiera hur väl företagets affärsmodell och strategiska planer står sig vid olika långsiktiga klimatscenarier.

Sara Bergström, Svensk Försäkring, välkomnade initiativet och innehållet i rapporten. Hon pekade bland annat på att försäkringsföretag kommer att bli både mottagare och avsändare av klimatrelaterad rapportering och scenarioanalys i sin roll som stora investerare och försäkringsgivare. Scenarioanalys är ett intressant verktyg, men man måste vara ödmjuk inför att det är någonting nytt och att försäkringsmarknaden kan behöva tid för att implementera det i sin verksamhet. Många försäkringsföretag som deltog på mötet var positiva till att använda metoderna från Bloomberg-rapporten i sin verksamhet. 

Finansinspektionen visade också stort intresse för frågan och kommer lägga vikt vid klimatfrågor i tillsynen. Finansmarknadsminister Per Bolund uppskattade den positiva responsen och försäkringsbranschens intresse för klimatscenarier och klimatrapportering.