Logotype for print

Sjukvårdsförsäkringar fortsätter öka

2018-02-27

Under 2017 hade 633 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med 3,5 procent sedan 2016. Gruppförsäkringarna ökar snabbast.

Gruppförsäkringar tecknas vanligen via arbetsgivaren eller via det fackförbund eller yrkesförbund man tillhör. De har under det senaste året ökat med 7 procent.

- Det verkar som om sjukvårdsförsäkring alltmer har kommit att bli en naturlig del i det försäkringserbjudande som flera fackförbund erbjuder sina medlemmar. Genom att sjukvårdsförsäkringen garanterar vård snabbt när man behöver den kan den enskilde, genom försäkringen, trygga sin inkomst och försörjning, säger Eva Erlandsson, ekonom på Svensk Försäkring.

Även efterfrågan på arbetsgivarbetalda försäkringar fortsätter öka. Under det senaste året har de ökat med 3 procent. Det är förvånande med tanke på regeringens förslag om förmånsbeskattning. Ett skäl kan vara att det inte är så lätt för arbetsgivare och anställda att tolka skatteförslaget och vad det innebär i kronor och ören. Med det parlamentariska läge vi befinner oss i och med ett val i höst råder det dessutom en fortsatt osäkerhet kring om förslaget kommer att gå igenom riksdagen eller inte.

- Många arbetsgivare och anställda har nog svårt att förstå skälen till att sjukvårdsförsäkringen ska förmånsbeskattas hos den enskilde. De ser försäkringen som en del i att fullgöra det arbetsmiljöansvar som arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen, säger Eva Erlandsson.

Regeringen anser emellertid att sjukvårdsförsäkringar inte kan jämställas med andra hälsofrämjande åtgärder som företagshälsovård, förebyggande behandling, rehabilitering och friskvård. Det innebär att innehållet i försäkringen i praktiken måste delas upp mellan olika åtgärder för att den anställde inte ska betala skatt för åtgärder som inte är skattepliktiga.

Flera remissinstanser, däribland Inspektionen för socialförsäkringen, TCO och Vårdföretagarna, menar att det är svårt att göra en sådan uppdelning. Dessutom kan Skatteverket i efterhand ha invändningar.

- Detta riskerar att ge den anställde en skattesmäll vid inkomsttaxeringen, exempelvis för att han eller hon har tagit emot ett erbjudande om psykologhjälp från sin arbetsgivare, säger Eva Erlandsson.