Logotype for print

Justerade branschrekommendationer efter GDPR och IDD

2018-10-10

Svensk Försäkring beslutar om självreglering för försäkringsbranschen för att uppnå en god standard. Det sker i form av bland annat rekommendationer och riktlinjer. Självregleringen beslutas av Svensk Försäkrings styrelse till medlemsföretagen enligt principen ”följ-eller-förklara”, och är frivillig att tillämpa.

Svensk Försäkrings styrelse beslutade den 9 oktober 2018 att ändra rekommendationen om förköpsinformation och att upphäva rekommendationen om finansiell rådgivning, allt med anledning av det nya regelverket om försäkringsdistribution (IDD).

-  Svensk Försäkring har genom detta beslut dragit ett visst litet strå till stacken för att rensa i den mycket omfattande regelfloran för försäkringsföretagen, till gagn för branschen och kunderna, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring.

Den enda ändringen i rekommendationen om förköpsinformation syftar till att precisera att rekommendationen inte omfattar sådan förköpsinformation som avses i de nya reglerna – lag och myndighetsföreskrifter - om försäkringsdistribution. Ändringen syftar till att undvika dubbelreglering.

Den 14 år gamla rekommendationen om finansiell rådgivning upphävdes mot bakgrund av att motsvarande krav som den innehöll om rådgivares kompetens numera finns i det nya regelverket om försäkringsdistribution. Också upphävandet syftar till att undvika dubbelreglering.

 

Styrelsen beslutade samtidigt att anpassa ett flertal rekommendationer till EU:s dataskyddsförordning (GDPR).