Logotype for print

Ersättningarna för cykelstölder har ökat kraftigt

2018-10-17

Knappt 41 300 cyklar och 2 200 mopeder anmäldes stulna till försäkringsbolagen under 2017. Det är cirka 2 procent fler stulna cyklar och mopeder än året innan. De genomsnittliga skadeersättningarna som försäkringsföretagen betalade ut under 2017 var drygt 4 000 kronor för en cykelstöld, 9 400 kronor för en stöld av en moped klass I och 6 200 kronor för en stöld av en moped klass II. Ersättningarna för cykelstölder har ökat kraftigt, särskilt de 5 senaste åren.

Under år 2017 anmäldes 41 300 cyklar och 2 200 mopeder som stulna till försäkringsbolag i Sverige. Under samma år betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt 158 miljoner kronor till kunder som fått sin cykel eller moped stulen. I genomsnitt var skadeersättningen drygt 4 000 kronor för en cykel, 9 400 kronor för en moped klass I och 6 200 kronor för en moped klass II.

Under de senaste 10 åren har antalet cykel- och mopedstölder som polisanmäls minskat enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Antalet anmälda mopedstölder till försäkringsbolagen har minskat, medan antalet anmälda cykelstölder däremot har ökat. Antalet cykelstölder som försäkringsbolagen betalar ut ersättningar för har också ökat, med 30 procent. De sammanlagda försäkringsersättningarna för cykelstölder har ökat från 63 till 145 miljoner kronor under de senaste 10 åren.

Att antalet anmälda cykelstölder till försäkringsbolagen ökar kan bero på att de cyklar som köps är mer värdefulla och att elcyklar har blivit allt vanligare. Enligt organisationen Cykelbranschen så minskar antalet sålda cyklar något medan antalet sålda elcyklar ökar. Den samlade bedömningen i cykelbranschen är att elcykelförsäljningen kommer att fortsätta att öka, mycket tack vare den statliga elcykelpremien: sedan hösten 2017 kan den som köper en ny elcykel eller elmoped ansöka om ett bidrag på 25 procent av inköpspriset, med ett maxbelopp på 10 000 kronor.

För att få ersättning för en stulen cykel krävs oftast en polisanmälan. Andra villkor i försäkringen kan också vara att cykeln ska ha varit låst. Hemförsäkringen gäller för cyklar men självrisk och högsta ersättningsbelopp varierar mellan olika bolag. Storleken på den ersättning man kan få om cykeln blir stulen beror på cykelns värde minus självrisken samt hur gammal cykeln är (s.k. åldersavdrag). Mopeder behöver en särskild mopedförsäkring för att man ska kunna få ersättning vid skador.

Så skyddar du din cykel och minskar risken för stöld:

  • Använd lås som är godkänt av SSF Stöldskyddsföreningen. Ett godkänt lås tar en viss tid att öppna utan nyckel. Det är också motståndskraftigt mot klippverktyg och hammare. Säkerhetsgodkända lås är vanligast av typen bygellås, en kraftig låskedja alternativt en anordning med låspinne monterad direkt på ramen. För att öppna dessa lås krävs bågfil, metallborr eller vinkelslip. Många försäkringsbolag kräver att man har ett säkerhetsgodkänt cykellås för att försäkringen ska gälla vid eventuell stöld.

  • Lås fast cykeln i ramen och i ett fast föremål.

  • Om möjligt, förvara cykeln inomhus över natten.

  • Plocka med dig lös utrustning som lampa, cykeldator och cykelkorg när du parkerar cykeln. Batteriet till el-cykel bör vara fastlåst eller så får man ta med sig det.

  • Stöldskyddsmärk cykeln, helst med Micropunkter (MärkDna). Det är en osynlig märkmetod som dels avskräcker tjuven, dels ökar möjligheten att du får tillbaka din cykel om den stjäls. Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA och vätskan penslas på cykeln, ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig, men framträder under UV-ljus. Eftersom varje märkning är unik kan den spåras. Märkningen håller i minst fem år.

  • Om cykeln stjäls är det viktigt att ha noterat ramnumret på cykeln. Det gör identifieringen av cykeln lättare.

Har du ytterligare frågor om din försäkring, vänd dig till ditt försäkringsbolag.

(Källa: Svensk Cykling, Polisen, Brottsförebyggande rådet)

Definition elcykel respektive elmoped

För att klassas som cykle får motorstyrkan vara max 250 watt, med en motor som endast förstärker kraften från tramporna. Den får dessutom bara hjälpa till upp till en hastighet av 25 kilometer i timmen. Det finns dock modeller med större motorer, men i lagens mening är de inte klassade som elcyklar utan som elmoped.

En elmoped klass II kan likna en vanlig elcykel, med skillnaden att motorn kan vara starkare och att det inte finns något krav på att trampa för att den ska ge kraft.

Elmoped klass I är starkast och kan gå upp till 45 kilometer i timmen. Den måste dessutom registreras och ha försäkring.

För att åka elcykel måste man inte ha hjälm på sig, även om det är att rekommendera. Hjälmkrav finns dock för samtliga elmopeder.

(Källa: Transportstyrelsen)