Logotype for print

Årsmöteskonferens: Försäkringsbranschen – en viktig samhällsaktör för hållbara pensioner och en hållbar framtid

2018-05-02

Välkommen till vår Årsmöteskonferens - anmäl dig här!

Vi står inför stora samhällsförändringar och demografiska utmaningar som påverkar oss alla. För att möta den utvecklingen och öka tryggheten för den enskilde är ett väl utformat pensionssystem viktigt. Försäkringsföretagen bidrar också i rollen som stora långsiktiga investerare till tillväxt och samhällsutveckling. I kraft av sin storlek och långsiktighet har försäkringsföretagen stora möjligheter att bidra till såväl hållbara pensioner som en hållbar framtid.

Bland talarna möter du: 

•    Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister
•    Henrik Braconier, chefsekonom Finansinspektionen
•    Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande Socialförsäkringsutskottet, medlem
      i Pensionsgruppen
•    Lars-Arne Staxäng (M), ledamot Socialförsäkringsutskottet, medlem
      i Pensionsgruppen
•    Solveig Zander (C), ledamot Socialförsäkringsutskottet, medlem
      i Pensionsgruppen
•    Magnus Billing, vd Alecta

Tid: Tisdag den 15 maj 2018 kl. 09.30-11.40 (kaffe och registrering från 09.00)
Plats: Operaterrassen
Moderator: Willy Silberstein

Välkommen!

Anmäl dig i formuläret nedan