Logotype for print

Är det bara rika som har en sjukvårdsförsäkring?

2018-05-02

Sjukvårdsförsäkring är vanligast bland låg- och medelinkomsttagare.

Efterfrågan på sjukvårdsförsäkring har ökat kraftigt under senare år. Det har ökat behovet av att förstå vilka som omfattas av försäkringen och varför enskilda och arbetsgivare väljer att teckna den. Under de kommande kommande kommer vi att publicera fakta om i vilka branscher och inkomstgrupper som sjukvårdsförsäkringen är vanlig och hur försäkringen bidrar till att komplettera den offentligt finansierade vården.