Logotype for print

Andelen kvinnor i chefspositioner fortsätter att öka i försäkringsbranschen

2018-03-07

Försäkringsbranschen har en jämn könsfördelning bland anställda. Även på chefspositioner närmar sig andelen kvinnor 50 procent.

Under 2017 omfattade försäkringsbranschen omkring 21 000 anställda, varav 53 procent var kvinnor. Andelen kvinnor har legat strax över 50 procent under hela 2000-talet. Samtidigt har andelen kvinnor i chefsposition stigit trendmässigt. År 2000 var denna andel 33 procent, jämfört med 46 procent 2017. Andelen kvinnor som är chefer börjar därmed närma sig andelen kvinnor i branschen.(1)   

- Vi har sedan länge vetat att försäkringsbranschen tillhör den del av arbetsmarknaden som inte är könssegregerad, utan har en jämn könsfördelning. Att vi nu ser en allt större andel kvinnor som är chefer i försäkringsbranschen är också glädjande, säger Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk Försäkring 

 


(1) Statistiken är från Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation (FAO), som årligen sammanfattar statistik från dess medlemmar och försäkringsföretag under arbetsgivareorganisationen KFO. Detta omfattar näst intill hela försäkringsbranschen.