Logotype for print

7 vanliga myter om sjukvårdsförsäkringen och varför förmånsbeskattning av den ska slopas den 1 januari 2019

2018-11-09

Det finns en okunskap om hur sjukvårdsförsäkringar fungerar, vilken roll den fyller och vilka det är som omfattas av dem. Svensk Försäkring kommer därför under de närmaste veckorna att publicera sju myter om sjukvårdsförsäkringen för att reda ut vad det egentligen är som gäller.

Den 1 juli i år trädde förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar i kraft. Den 30 oktober presenterade Skatteverket sin bedömning av vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som ska beskattas. Svensk Försäkring anser att ställningstagandet är alltför otydligt. Det ger inte tillräcklig vägledning för arbetsgivare och arbetstagare. De kommer därför i många fall att få svårt att avgöra vilka vårdinsatser inom sjukvårdsförsäkringen som ska förmånsbeskattas och inte. Det saknas helt enkelt ett underlag som ger en rimlig grad av trygghet, förutsebarhet och rättssäkerhet.

En annan komplikation är att arbetsgivare sedan den 1 juli 2018 har ett utökat lagstadgat rehabiliteringsansvar för sina anställda i syfte att sjukskrivningstiderna ska förkortas. Sjukvårdsförsäkringen har enligt många arbetsgivare haft en stor betydelse i att minska antalet sjukskrivningsdagar. Mot bakgrund av det ter sig förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring kontraproduktivt. Svensk Försäkring anser därför att förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring ska tas bort från och med den 1 januari 2019.

Det finns en okunskap om hur sjukvårdsförsäkringar fungerar, vilken roll den fyller och vilka det är som omfattas av dem. Svensk Försäkring kommer därför under de närmaste veckorna att publicera 7 myter om sjukvårdsförsäkringen för att reda ut vad det egentligen är som gäller. Syftet är att få en rak och ärlig debatt om försäkringen.
Nedan hittar du mer information om sjukvårdsförsäkringen, bland annat flera rapporter som Svensk Försäkring har publicerat om sjukvårdsförsäkringen.

Så här fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Hur påverkar sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården och vad är skillnaden på sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring. Det är frågor vi besvarar här.

Läs mer