Logotype for print

Viktigt bidrag till kommande tjänstepensionsreglering

2017-09-04

Finansinspektionen har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag. Svensk Försäkring framhåller att detta är ett viktigt bidrag till regeringens pågående arbete med att ta fram en helt ny reglering för sådana företag.

- Vi konstaterar att tidsplanen för regeringens arbete redan är mycket pressad, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring. Vi vill därför understryka vikten av att arbetet fortskrider både skyndsamt och med stor noggrannhet. Det är nödvändigt att berörda företag ges tillräckligt utrymme att förbereda sig för den nya regleringen.

I sin rapport föreslår Finansinspektionen ett tvådelat kapitalkrav: ett schablonmässigt krav och ett riskkänsligt krav. Det riskkänsliga kravet ska omfatta de mest väsentliga riskerna i tjänstepensionsverksamhet. Valet av skyddsnivå för det riskkänsliga kapitalkravet överlämnar man dock till lagstiftaren att besluta om eftersom det bedöms vara av så stor betydelse att beslutet bör tas på politisk nivå.

Under framtagandet av rapporten har Finansinspektionen hållit samråd med bland annat företrädare för försäkringsföretag, Svensk Försäkring och Tjänstepensionsförbundet. Under samrådet har Finansinspektionen även utfört en testrapportering från berörda företag. Utifrån resultaten av testrapporteringen har man i rapporten gjort en konsekvensanalys av förslaget till kapitalkravsreglering.

Finansinspektionens rapport