Logotype for print

Tjänstepensionerna ökar i betydelse

2017-12-14

Svensk Försäkring publicerar idag helt ny statistik över utbetalda pensioner i Sverige i form av allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Statistiken visar att tjänstepensionerna ökar i betydelse för den totala pensionen.

Utbetalda ålderspensioner har ökat med drygt 26 procent från 2011 till 2016. Den allmänna pensionen har ökat med knappt 26 procent medan utbetalda tjänstepensioner och övrigt privat pensionssparande har ökat med 28 procent.

– Statistiken visar hur viktiga tjänstepensionerna är i ålderspensionssystemet och att tjänstepensionernas betydelse ökat över tid. Alltfler individer verkar ha många år av intjänande i tjänstepensionssystemen. Ökningen är också en indikation på att den utbyggnad av tjänstepensionssystemen som vi sett under de senaste decennierna börjar slå igenom, säger Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk Försäkring. Vi förväntar oss att tjänstepensionerna kommer öka ännu mer framöver på grund av de kraftiga ökningarna av avsättningar till tjänstepension som skett på senare tid.