Logotype for print

Testa din brandvarnare idag

2017-12-01

Idag är det brandvarnardagen och vi tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmärksammar den genom att tipsa om sms-tjänsten för brandvarnartest.

Över 400 000 hushåll saknar en fungerande brandvarnare - se till att din fungerar genom att testa den redan idag. För att påminna dig varje år så har Myndigheten för samhälsskydd och beredskap tagit fram em sms-tjänst som påminner dig enkelt.

Svensk Försäkring har arbeteta i projektet Aktiv mot brand tillsammans med flera aktörer under många år.