Logotype for print

Proposition om sjukvårdsförsäkringar trots massiv kritik

2017-04-07

Trots massiv kritik väljer regeringen att gå vidare med en proposition för att säkerställa att försäkringspatienter inte går före i vårdkön. Men redan idag regleras detta i befintlig lagstiftning.

Regeringen väljer nu att gå vidare med ett lagförslag som är avsett att säkerställa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte går före patienter i den offentliga vårdkön. Regeringen anser att regleringen behövs för att motverka risken för att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem och att det är viktigt att bevara tilliten till och förtroendet för välfärdssystemet.

Samtidigt har en lång rad remissinstanser, däribland flera landsting och Lagrådet, framfört att den ändring som föreslås inte behövs då den redan gäller. Redan i dag gäller nämligen enligt Hälso- och sjukvårdslagen att privata vårdgivare först och främst ska leverera de volymer som är avtalade med landstinget. Därefter, i mån av utrymme, kan de ta emot försäkringspatienter.

Regeringen har inte heller kunnat visa att försäkringspatienter går före i den offentliga vårdkön och att det i dagsläget skulle göras avsteg från principen att det är patientens behov och betalningsförmåga som ska styra vårdinsatsen.

 Svensk Försäkring är förvånad över den energi med vilken regeringen försöker motverka en efterfrågad och uppskattad försäkring. Det är mycket ovanligt att regeringen går vidare med ett lagförslag när Lagrådet avstyrkt på det tydliga sätt som de har gjort i detta fall. Det visar inte minst på frågans starka ideologiska karaktär. I många andra länder i Europa är privata sjukvårdsförsäkringar en självklarhet, men så ej i Sverige.

Så här fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Hur påverkar sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården och vad är skillnaden på sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring. Det är frågor vi besvarar här.

Läs mer