Logotype for print

"Knuff" viktigt vid beslut om försäkringar

2017-10-10

Richard H. Thaler vid Chicago University tilldelas i år Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sitt bidrag till beteendeekonomi. Beteendeekonomi förklarar till stor del hur beslut fattas om till exempel försäkringar och pension.

Kungliga Vetenskapsakademin skriver i sin motivering till Nobelpriset att Richard Thalers samlade bidrag har byggt en bro mellan ekonomiska och psykologiska analyser av beslutsfattande. Thaler säger själv att ekonomiska modeller måste formas av det faktum att ekonomiska aktörer är mänskliga.  Det handlar bland annat om spänningen mellan långsiktig planering och kortsiktigt handlande, hur vi människor ofta faller för kortsiktiga frestelser och överger våra mer långsiktiga åtaganden.

- Thalers forskning visar inte minst hur svårt det är med långsiktiga beslut som rör den egna pensionen. Det är först efter 20, 30, 40 år som effekten av beslutet att spara eller inte visar sig. För de flesta är det betydligt mer lockande att lägga pengarna på exempelvis en resa än att spara till sin pension. En resa ger en direkt belöning, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Thaler lanserade 2008 tillsammans med Cass Sunstein begreppet "nudge", att vi med mjuka knuffar ska lockas att göra rätt. Det kan till exempel handla om beslut om försäkringar eller våra pensioner. Svensk Försäkring har publicerat dels en rapport om beteendeekonomi och vikten av rätt utformad konsumentinformation, dels en rapport om långsiktigt sparande där bland annat Thalers nudgeteori kopplas till beslut om långsiktigt sparande.

- Människor behöver definitivt en "knuff" i sitt beslut om att pensionsspara. De behöver uppmärksammas på att det är viktigt. Ett sätt att skapa en sådan knuff är att staten skattesubventionerar långsiktigt sparande, avslutar Eva Erlandsson.