Logotype for print

Fullsatt seminarium om Svensk Försäkrings NSAB-villkor den 21 februari

2017-02-23

Förutsättningarna för den marina försäkringsbranschen är under förändring. Noggrann underwriting samt kunskap om villkor och regelverk är viktigt. Det konstaterades på ett av Svensk Försäkring nyligen anordnat seminarium .

Inför ett fullsatt auditorium höll Svensk Försäkring genom sitt utskott för sjö-och annan transportförsäkring ett seminarium om branschorganisationens reviderade villkor för försäkring av speditörers ansvar (NSAB 2015).  Villkoret är, som alla Svensk Försäkrings villkor på området för sjö- och annan transportförsäkring, frivilligt att tillämpa.

Tobias Sigurdsson, LFAB, Ulf Kinell, Alandia Försäkring, och Axel Edgren, AIG inledde seminariet med ett övergripande makroperspektiv. Föredragshållarna navigerade skickligt mellan förändringar i logistikbolagens affärsmodeller och de utmaningar detta medför för den marina försäkringsgivaren i förhållande till förändringar i villkoret. Föreläsarna redogjorde för såväl redaktionella som materiella ändringar på ett pedagogiskt och klart sätt. Man redogjorde även för bakomliggande tankegångar som lett fram till det nyframtagna villkoret.

I anledning av publikfrågor så konstaterades bl.a. att det nya villkoret så långt det är möjligt att klargöra vilket ansvar försäkringsgivaren ersätter vid tillämpning av NSAB 2015, med målet att uppnå en förutsägbar affärsrelation för speditörerna gentemot sina uppdragsgivare samt en rättssäker skadereglering.