Logotype for print

Fortsatt ökning av premieinkomsterna till skadeförsäkring

2017-02-20

Premieinkomsterna inom skadeförsäkring har ökat med 4 procent under 2016 till 77 miljarder kronor. Det visar Svensk Försäkrings branschstatistik.

För skadeförsäkring uppgick de totala premieinkomsterna under 2016 till 77 miljarder kronor. Det är en ökning med nästan 3 miljarder eller 4 procent jämfört med 2015. Utvecklingen drivs till stora delar av premierna för sjuk- och olycksfallsförsäkring, som ökade med drygt en miljard kronor samt motorförsäkring som ökade med drygt 0,9 miljarder kronor.

Det totala antalet anmälda skador till försäkringsbolagen under 2016 uppgick för första gången till över en miljon under ett enskilt år. Under 2016 anmäldes nästan 1,1 miljoner skador avseende hem, villor, fritidshus, båtar, företag och fastigheter. De allra flesta skadorna gällde hem- och villahemförsäkringar. I 40 procent av fallen handlade det om allriskskador. Allriskförsäkringen är ett tillägg i hemförsäkringen som ersätter lösegendom om den blir skadad eller stulen genom en plötslig och oförutsedd händelse. Antalet anmälda skador varierar mycket över tid.


Här finns hela branschstatistiken