Logotype for print

Försäkringar i Sverige - Statistik 2016

2017-05-15

Idag publiceras statistikbroschyren Försäkringar i Sverige 2016. I Sverige har 96 procent av alla hushåll en hemförsäkring. De allra flesta anställda har en tjänstepensionsförsäkring och en stor del av befolkningen har också privata pensionsförsäkringar. Under de senaste åren har antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat kraftigt.

Försäkringsbranschen är en viktig del av samhällsekonomin. Genom försäkring kan individer och företag få ekonomiskt skydd till låg kostnad mot olika typer av risker. Under 2016 genererade svenska försäkringsföretag premieinkomster på 309 miljarder kronor, sysselsatte nästan 21 000 personer och investerade knappt 4 264 miljarder kronor i den globala ekonomin.

I Sverige har 96 procent av alla hushåll en hemförsäkring. De allra flesta anställda har en tjänstepensionsförsäkring och en stor del av befolkningen har också privata pensionsförsäkringar. Under de senaste åren har även antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat kraftigt. Under 2016 betalade skadeförsäkringsföretagen ut knappt 44 miljarder kronor i ersättning för olika skador. Livförsäkringsbolagen betalade ut över 90 miljarder kronor i bland annat pensioner och dödsfallskapital.

Försäkringsföretagen är stora investerare i den globala ekonomin.

Försäkringsföretagen förvaltar mycket pengar till förmån för sina kunder. I slutet av 2016 uppgick försäkringsföretagens placeringstillgångar till 4 264 miljarder kronor. Det motsvarar omkring 97 procent av Sveriges BNP och 69 procent av börsvärdet 2016. Kapitalet är i huvudsak placerat i aktier, värdepappersfonder och räntebärande värdepapper, men även i fastigheter och infrastruktur.