Logotype for print

Finansinspektionen missar rättssäkerheten i remissarbete

2017-05-08

Svensk Försäkring har synpunkter på Finansinspektionens föreskriftsförslag om penningtvättsåtgärder. Synpunkterna avser både tekniska frågor och generellt rättssäkerheten i remissärendet.

I fråga om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism publicerades ny EU-rätt i maj 2015 och regeringens proposition i ämnet så sent som i slutet av april i år. Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter – som avses börja gälla den 2 augusti i år – remitterades först i mitten av april. Svensk Försäkrings remissvar på föreskriftsförslaget innebär därför inte bara synpunkter i sak utan även kritik av rättssäkerheten i remissärendet: försäkringsföretag och andra som har att tillämpa de nya föreskrifterna får med en sådan tidsplan oacceptabelt kort tid till förberedelser. Därutöver har Svensk Försäkring synpunkter bl.a. om åtgärder för att kontrollera identitet och om centralt funktionsansvarig.