Logotype for print

Finansdepartementet föreslår effektiviseringar av flytträtten

2017-08-16

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att flytta värdet av pensionsförsäkringar. Svensk Försäkring ser positivt på flytträtt med skäliga villkor och välkomnar även att departementet tydligt uppmärksammar vår branschrekommendation om flyttinformation.

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att flytta värdet av pensionsförsäkringar.I promemorian föreslår Finansdepartementet dels tydligare regler om vilka flyttavgifter ett försäkringsföretag får ta ut, dels ändringar i skattelagstiftningen för att underlätta sammanslagning av försäkringar. När det gäller handläggningen av flyttar görs dock bedömningen att det inte krävs några ytterligare lagstiftningsåtgärder, med hänvisning till den branschrekommendation om information i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde som Svensk Försäkring har antagit avseende bland annat denna fråga.

- Svensk Försäkring ser positivt på flytträtt med skäliga villkor. Vi har länge efterfrågat ändringar i skatterätten för att underlätta flytt och välkomnar att lagstiftaren äntligen kommer till skott i den delen. Det är även positivt att departementet tydligt uppmärksammar vår rekommendation, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring.

De föreslagna ändringarna när det gäller flyttavgifter kan i praktiken innebära begränsningar jämfört med idag, både när det gäller avgifternas storlek och hur länge de får tas ut.

- Vi måste givetvis analysera förslagen först. Ledstjärnan måste då vara att en flytt ska vara rättssäker för alla, inbegripet att varken de kunder som flyttar eller de som stannar kvar ska missgynnas. I den delen är det centralt hur flyttavgifter regleras.