Logotype for print

Ersättningskollen.se finns nu på engelska

2017-01-12

Ersättningskollen.se som lanserades under 2014 har nu översatts till engelska.

Antalet besök till Ersättningskollen.se har ökat stadigt sedan 2014 och vi har sett att besökarna använt olika översättningstjänster. För att möta den efterfrågan finns nu tjänsten på engelska.

Till den engelska varianten av ersattningskollen.se