Logotype for print

650 000 personer har en privat sjukvårdsförsäkring

2017-03-09

Vid årsskiftet hade drygt 649 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med 22 000 personer, eller 3,5 procent, jämfört med samma period 2015.

En övervägande del av sjukvårdsförsäkringarna, 72 procent, betalas via en arbetsgivare och var tionde person av antalet sysselsatta personer i åldern 15‑74 år har i dag en sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren.

Det är de arbetsgivarbetalda försäkringarna som ökat mest under det fjärde kvartalet 2016, jämfört med motsvarande period 2015. De har ökat med drygt 13 000 försäkringar. De privat betalda gruppförsäkringarna har också ökat, med drygt 8 000 försäkringar. Dessa försäkringar erbjuds av fackförbund och andra organisationer. Även antalet privat betalda individuella sjukförsäkringar har ökat något.

Så här fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Hur påverkar sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården och vad är skillnaden på sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring. Det är frågor vi besvarar här.

Läs mer