Logotype for print

Uppdaterad information om skadeförebyggande åtgärder

2016-09-01

Svensk Försäkring har uppdaterat informationsskrifterna om inbrottslarm och brandskyddande förvaringsenheter. En ytterligare nyhet är en mer heltäckande skrift om förebyggande åtgärder för inbrottsskydd.

I en serie informationsskrifter från Svensk Försäkring ges en bild av de regelverk och åtgärder som rekommenderas för inbrottsskydd och brandskydd. Detta ingår som en del av det tekniska skadeförebyggande arbete som Svensk Försäkring driver inom främst företagsförsäkring. I arbetet ingår också att ge ut så kallade Försäkringstekniska rekommendationer (FTR). FTR slår fast kvalitets- och säkerhetsnivåer som de försäkringsbolag och andra aktörer som så önskar kan referera till i bland annat försäkringsvillkor. FTR tas fram i samarbete med Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen och är inte bindande.

Tidigare informationsskrifter om inbrottslarm och brandskyddande förvaringsenheter har nu uppdaterats. Dessutom har den tidigare informationsskriften om skydd mot stöld av datorutrustning ersatts av en mer heltäckande skrift om förebyggande åtgärder för inbrottsskydd.

Den tidigare skriften om inbrottsskyddade förvaringsenheter har tagits bort och kommer att läggas ihop med en kommande uppdatering av FTR 1028. Informationen om sprinklerkrav från försäkringsbolagen kommer också att uppdateras efter att arbetet med nya krav på det området har slutförts.

Här hittar du de nya informationsskrifterna och försäkringstekniska rekommendationer