Logotype for print

Två tekniska rekommendationer uppdaterade

2016-12-21

Två av Svensk Försäkrings tekniska rekommendationer har uppdaterats.

Den ena rekommendationen är FTR 1028 om beloppsgränser i värdeskåp. Den andra är FTR 127 med särskilt villkor för arbetsfordon och arbetsmaskiner, inklusive skogs- och anläggningsmaskiner, gällande brandskydd. Den nya FTR 127 gäller från och med den 1 april 2017.

Du hittar den nya utgåvan bland Svensk Försäkrings övriga tekniska standarder.

Här finns de Försäkringstekniska rekommendationerna