Logotype for print

Rådet antar reviderat tjänstepensionsdirektiv (IORP II)

2016-12-08

Ministerrådet har formellt antagit det reviderade tjänstepensionsdirektivet IORP II. Antagandet skedde utan diskussion. Nu återstår publicering av direktivet innan den tvååriga genomförandetiden börjar löpa.

IORP II innebär en modernisering och uppdatering av nuvarande tjänstepensionsdirektiv, dvs. den särskilda EU-regleringen för institut som bedriver tjänstepensionsverksamhet. De främsta målen med ändringarna är att klargöra reglerna för gränsöverskridande verksamhet, säkerställa god företagsstyrning och riskhantering, förbättra informationen till medlemmar och förmånstagare, säkerställa effektiv tillsyn samt att stärka tjänstepensionsinstitutens roll som långsiktiga investerare.

Efter publicering av direktivet, vilket väntas ske före årets slut eller i början av nästa år, börjar en genomförandetid om två år att löpa. För svensk del kommer genomförandet att ingå i framtagandet av en ny särskild rörelsereglering för tjänstepensionsföretag. Där aviserade regeringen i oktober att en Ds kommer att remitteras hösten 2017.

Länk till rådets pressmeddelande