Logotype for print

Internationell sjöförsäkringskonferens i Genua

2016-10-10

Effective Underwriting in a Changing Environment var temat på årets IUMI-konferens (International Union of Marine Insurance), som ägde rum i Genua den 18-21 september.

IUMI är en världsomspännande intresseorganisation för marinförsäkringssektorn. Flera av Svensk Försäkrings medlemsbolag deltar aktivt i IUMI:s kommittéarbete.  Vid konferensen som samlande drygt 700 deltagare fanns bland annat Inter Hannovers Niklas Bengtsson, tillika ordförande i Svensk Försäkrings utskott för sjö- och annan transportförsäkring, och Mikaela Tamm från Svensk Försäkring.

— Frågor som stod högt på dagordningen på årets konferens var Brexit och Hanjin- konkursen och den inverkan dessa händelser kan få på den internationella marinförsäkringsmarknaden. Att under ett antal dagar få tillgång till dessa kunniga och insatta föreläsare är en fantastisk förmån för marinförsäkringsklustret, säger Mikaela Tamm.

Under konferensen gavs ett stort antal intressanta presentationer och workshops inom flertalet marina försäkringssektorer. Bland föreläsarna kan bland annat nämnas Mike Roderick (Clyde & Co) som förutom ordinarie ämnen, Insurance Act 2015 och frågan om frågor om bedrägeri (misappropriation), även gav en lägerapport beträffande Hanjin Shippings konkurs. Det sydkoreanska containerrederiet är det sjätte största i världen och konkursen kan innebära ett nytt förhållningssätt för marinförsäkringsbranschen vad gäller riskbedömning vid försäkring.

Andra ämnen som berördes var bland annat cyber-problematiken och den nya engelska försäkringslagstiftningen och hur de kan påverka den internationella marinförsäkringsindustrin. Vidare hölls en intressant föreläsning av Matthew Chocchiaro, IHS Maritime & Trade, som visade hur försäkringsbolag kan göra riskbedömning avseende de allt större fartygen och vad som lastats och lastens värde.

IUMI:s Political Forum lyfte upp det nya regelverk som avser fördelning av kostnader vid gemensamt haveri, York Antwerp Rules, YAR 2015. IUMI som via Political Forum är engagerade i IMO, International Marine Organisation, ett FN-organ som övervakar och påverkar säkerheten till sjöss, presenterade ämnen från IMO:s agenda som IUMI prioriterar i sitt arbete.

Vidare presenterades aktuell statistik från IUMI.

Slutligen inrättades ett nytt forum, Education Forum, som ska erbjuda utbildning för marinförsäkringsklustret. Mikaela Tamm deltar i detta arbete.

— År 2020 kommer Svensk Försäkring att stå som värd för konferensen. Våra förberedelser är redan i gång och detta var ett bra tillfälle att följa hur årets arrangörer hanterade olika möten och arrangemang, avslutar Mikaela Tamm.

Mer information, dokument och presentationer finns tillgängliga på IUMI:s hemsida, http://www.iumi.com / http://www.iumi2016.com

För frågor om IUMI och konferensen i Genua kontakta Mikaela Tamm, mikaela.tamm@insurancesweden.se