Logotype for print

Hanjin Shippings konkurs påverkar svenska transportförsäkringsgivare

2016-09-14

Det Sydkoreanska Hanjin Shipping, världens sjätte största containerrederis finansiella kollaps var överaskande för de flesta och har fått mycket publicitet inom den marina försäkringsvärlden och kommer naturligtvis även påverka framför allt de svenska transportförsäkringsgivarna. Trots att det fortfarande är många oklarheter om vad som kommer hända så är det uppskattningsvis mer än 500,000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) som för närvarande är lastade ombord på Hanjinfartyg eller avvaktar att lastas ombord och hanteringen av dessa kommer direkt att påverkas av denna konkurs.

Tänkbara konsekvenser är bland annat ökad risk för stölder i hamnar men framförallt en kraftigt ökad ackumulering av godsvärden i hamnar. Temperaturkänsliga varor som läkemedel och livsmedel med kort hållbarhetstid löper större risk att bli förstörda. För icke ömtåliga laster kan extra kostnader tillkomma för att få lasten till den slutliga destinationen. Detta påverkar i högsta grad berörda transportförsäkringsgivare och ställer stora krav på dem att göra en noggrann översyn över den exponeringen som man har i sina försäkringsavtal. 

Svensk Försäkrings Sjöutskotts uppfattning och rekommendation är att varje last och situation bör hanteras individuellt och det finns inget enkelt svar som passar alla omständigheter. De försäkringstagare som har gods ombord, eller på annat sätt har gods som berörs av denna konkurs, rekommenderas att omedelbart kontakta sin försäkringsgivare eller sin försäkringsförmedlare och rådfråga hur deras specifika försäkringsavtal eventuellt omfattar de extrakostnader eller komplikationer som kan uppstå. 

– Sjöutskottets uppfattning och rekommendation är att varje last och situation bör hanteras individuellt. Det finns inget enkelt svar som passar alla omständigheter. De försäkringstagare som har gods ombord eller på annat sätt har gods som berörs av denna konkurs rekommenderas att omedelbart kontakta sin försäkringsgivare eller sin försäkringsförmedlare och rådfråga hur deras specifika försäkringsavtal eventuellt omfattar de extrakostnader eller dylikt som kan uppstå, säger Niklas Bengtsson, ordförande i Svensk Försäkrings sjöutskott.