Logotype for print

Branschstandard för koldioxidredovisning träder i kraft 31 december

2016-12-31

För att visa hur stora utsläpp av växthusgaser som försäkringsbolagens investeringar ger upphov till har försäkringsbranschen enats om en gemensam branschstandard för redovisning av koldioxidavtryck. Den gemensamma standarden träder i kraft den 31 december 2016.

Försäkringsbolagen ser redan effekterna av klimatförändringarna genom att de klimatrelaterade skadorna i samhället ökar. Försäkringsbranschen arbetar brett med klimatfrågan, bland annat genom att bidra till lägre växthusgasutsläpp och genom att arbeta aktivt för att klimatanpassa Sverige.

Genom att mäta och publicera investeringsportföljens koldioxidavtryck vill försäkringsföretagen öka trycket på de bolag de investerar i för att de ska minska sina växthusgasutsläpp.

Försäkringsbolagens branschrekommendation följer till stora delar AP-fondernas modell för att redovisa koldioxidavtryck. För att underlätta för konsumenter används ett, istället för tre, nyckeltal. Det mått som har valts är koldioxidavtryck i förhållande till portföljföretagens intäkter. Det mäter hur koldioxideffektiva företagen i försäkringsföretagens aktieportföljer är.

Den första redovisningen baseras på försäkringsföretagens innehav den 31 december 2016.

Här finns rekommendationen