Logotype for print

Staffan Moberg talar på SIS-klimatseminarium

Vilka förutsättningar finns det för att utvärdera kommuners klimatanpassningsarbete och vilken roll spelar det systematiska klimatanpassningsarbetet?
Staffan Moberg, jurist klimat & krishantering, delatar från Svensk Försäkring

Mer information och anmälan på SIS-webbplats

Datum: 22 mars