Logotype for print

Staffan Moberg om klimatanpassning på Folk & Försvarsseminarium

Staffan Moberg, jurist och klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring, deltar i Folk & Försvars seminarium "Torka, översvämningar och bränder – hot mot svensk säkerhet".

Läs mer

Datum: 1 september