Logotype for print

Staffan Moberg i panel om Klimatanpassning av fastigheter

De pågående klimatförändringarna är både ett reellt hot och en stor ekonomisk risk för fastighetsföretagandes både på kort och lång sikt. Fastighetsföretag behöver därför redan idag arbeta aktivt med att klimatsäkra sina hus.

Staffan Moberg, jurist, deltar i panel kring att klimatanpassa fastigheter.

Mer om seminariet finns på fastighetsägarnas hemsida

Datum: 20 februari