Logotype for print

Staffan Moberg deltar i seminarium om klimtanpassning hos Formas

Klimatförändringarna påverkar alla delar av världen och samhällets samtliga sektorer, ibland med förödande resultat. Genom att arbeta förebyggande med klimatanpassning kan vi minska sårbarheten, men hur gör vi det på bästa sätt? Hur får vi till stånd de investeringar som krävs för att bygga ett mer robust samhälle?

Staffan Moberg deltar i paneldiskussioner på Formas frukost

Mer om seminariet och anmälan på Formas hemsida

Datum: 16 november