Logotype for print

Sjukvårdsförsäkring – varför och för vem? Och vilka skäl finns det för att beskatta den?

Antalet sjukvårdsförsäkringar har ökat stadigt under lång tid och är i dag uppe i över 600 000. När allt fler omfattas av försäkringen ökar behovet av att förstå vilka som omfattas av den, hur den fungerar, varför efterfrågan ökar, vad de betyder för tillgängligheten inom vården med mera.

De flesta av sjukvårdsförsäkringarna, drygt 400 000 försäkringar, tecknas i dag av arbetsgivare för sina anställda. Med regeringens förslag om förmånsbeskattning av bland annat sjukvårdsförsäkringar kommer de anställda att få betala en skatt på premien för försäkringen. Är förmånsbeskattning rimlig och i så fall varför? Vad innebär förslaget om förmånsbeskattning för efterfrågan på försäkringarna?

Anmäl dig här 

Datum: 7 februari

Plats: Karlavägen 100, Hörsalen

Kostnad: Gratis