Logotype for print

Seminarium: Ny spelplan för hållbarhetsfrågor på finansmarknaden

Hållbarhetsfrågorna gör nu på allvar sitt inträde i den finansiella lagstiftningen. Välkommen till ett seminarium den 17 januari där vi presenterar EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och diskuterar vilka konsekvenser det får för konsumenter, företag och finansmarknaden.

Försäkringsbranschen har länge arbetat med hållbarhetsfrågor och för många företag är det en viktig profilfråga. Genom EU-kommissionens handlingsplan med 27 åtgärder inom 10 områden förändras dock spelplanen eftersom hållbarhetsfrågorna nu integreras i den finansiella lagstiftningen.

Är det rätt väg att gå? Vad innebär det för företagen och finansmarknaden? Är det rimligt att lägga ansvaret på individer och företag? Eller bör staten ta ett större ansvar?

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här

Datum: 17 januari