Logotype for print

Omvärldstrender 2018 - Trygga försäkringar i en föränderlig värld

Välkommen på seminarium om omvärldstrenderna och hur det påverkar försäkringsbranschen. Den 1 december 2017 presenterar Svensk Försäkring rapporten Omvärldstrender 2018 - Trygga försäkringar i en föränderlig värld.

Rapporten beskriver hur försäkringsbranschen påverkas av den ekonomiska utvecklingen liksom av regelutvecklingen i Sverige och EU. Utöver en presentation av rapporten ger chefsekonom Mattias Persson, Riksgälden, sin bild av den ekonomiska utvecklingen och konsekvenserna för försäkringsföretagen. Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt, prodekanus Juridiska fakulteten Stockholms universitet, kommenterar regleringsutvecklingen och vikten av rättssäkra regler. Från Svensk Försäkring medverkar chefsjurist Johan Lundström och Jonas Söderberg, ekonom. 

Anmäl dig här

Datum: 1 december

Plats: Karlavägen 100, hörsalen