Logotype for print

Kurs: Varuförsäkring

Den 26-29 november arrangerar Svensk Försäkrings Sjöutskott kursen Varuförsäkring.

Kursen riktar sig till bl.a. anställda på försäkringsbolag, advokatbyråer, rederier, försäkringsförmedlare och till andra som har behov av fortbildning inom detta försäkringsområde.

Föreläsarna undervisar varuförsäkring från ett marinförsäkringsperspektiv. Föreläsarna kommer att lyfta upp de vanligaste regelverken inom området, köp- och avtalsrätt, transportavtal, INCOTERMS (leveransvillkor), remburser, svenska och engelska varuförsäkringsvillkor /-klausuler samt krigsförsäkring. Vidare guidas kursdeltagarna genom riskbedömning samt haveri- och tvist hantering mm.  
Föreläsarna kommer från Svensk Försäkrings medlemsbolag och andra viktiga aktörer i marinförsäkringsklustret. Alla föreläsare har flerårig erfarenhet av sjö- och annan transportförsäkring. Undervisningen kommer därmed i många fall att referera till verkliga situationer från föreläsarnas praktiska verksamhet.

För närmar information om kursen läs mer här

Datum: 26 november

Plats: Hotell Scandic Continental, Stockholm

Kostnad: 17 200 + moms för medlemmar och 20 500 + moms för icke-medelmmar