Logotype for print

Kurs: Redarens Försäkringar

Kursen Redarens försäkringar går den 11-12 april i Stockholm. Kursen är anpassad för det breda klustret inom sjö- och annan transport, kursen är därför även inriktad för varu- och transportförsäkring.

Kursen riktar sig till bl.a. anställda på försäkringsbolag, advokatbyråer, rederier och mäklarföretag och till andra som har behov av fortbildning avseende redarens försäkringar. Kursen är anpassad för det breda klustret inom sjö- och annan transport, kursen är således även inriktad för varu- och transportförsäkring.

Kaskoförsäkring av större och mindre fartyg, tilläggsförsäkringar, varvsförsäkring, krigsförsäkring, P&I-försäkring samt återförsäkring. Förutom undervisning om försäkringsvillkor behandlas bl. a ”underwriting”, fartygskunskap, försäkringsteknik, bärgning, haveri- reglering, tvisthantering, myndigheters roll och vad försäkringsgivaren bör tänka på.

Lärarna består av medarbetare från föreningens medlemsbolag samt från aktörer på marknaden med flerårig erfarenhet av sjöförsäkring, varför undervisningen i många fall kommer att referera till verkliga situationer från föreläsarnas praktiska verksamhet.

Efter kursen sker skriftlig examination. Kursintyg utfärdas efter godkänd examination.

Pris och anmälan på denna länk

Datum: 11 april