Logotype for print

Kan vi bo där vi bygger?

När den finansiella sektorn nu ska ta ett ökat ansvar för hållbarhet kommer det även påverka i vilka företag som investeringar och placeringar kommer att ske. Finns det en medvetenhet om sustainable finance hos de olika intressenterna i byggprocessen? Hur avser intressenterna att angripa frågan?

Läs mer om seminariet och ladda ner till din kalender här

Datum: 3 juli kl. 14:00

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal: Lojsta

Kostnad: Kostnadsfritt