Logotype for print

IUMI-konferensen

Svensk Försäkring anpassar den globala IUMI-konferensen i september till att bli digital. Nu kommer det att skapas fler möjligheter för fler att delta utan att behöva resa till Stockholm.

Svensk Försäkring är värd och arrangör för den årliga globala sjö- och transportkonferensen IUMI i september 2020. De utmaningar som dagens sociala distansering och resebegränsningar innebär gör att konferensen görs om från att fysiskt träffas i Stockholm till att istället träffas digitalt.

Temat för konferensen är “Navigating changing climates – delivering expertise to shape the future”. Formatet med olika workshops och föredrag från olika experter kommer att bestå men spridas ut över ett större antal dagar. Konferensen kommer att äga rum under två-veckors perioden 14-25 september. Priset för konferensen kommer att anpassas vilket förhoppningsvis innebär att ännu fler kommer att välja att delta digitalt.   

Läs mer här 

Datum: 15 september