Logotype for print

IUMI konferens

Svensk Försäkring är värd och arrangör för International Union of Marine Insurances världsomspännande konferens 13-16 september 2020.

Svensk Försäkring är medlem i International Union of Marine Insurance (IUMI) som är en världsomspännande intresseorganisation för sjö- och annan transportförsäkring. Sjö- och transportförsäkring är global till sin natur och omfattar bland annat transportöransvar, varuförsäkring, försäkring av gods i lager, kaskoförsäkring samt försäkring av offshoreverksamhet.

IUMI utgör ett viktigt forum för diskussion och meningsutbyte och bevakar frågor som har betydelse för den internationella försäkringsbranschen.

Det är fjärde gången den årliga globala konferensen arrangeras i Sverige, tidigare konferenser arrangerades 1946, 1972 samt 1993.

Läs mer

Datum: 13 september