Logotype for print

Gilla din Ekonomi, Göteborg

Utbildning för Svenska Kyrkan i nätverket Gilla din Ekonomi där Ulrica Loeb demar Ersättningskollen.se

Gilla Din Ekonomi är ett nätverk med över 70 olika myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi. Tanken är att såväl statliga som privata aktörer har ett gemensamt intresse i att konsumenter blir bättre rustade för att fatta beslut om den egna ekonomin. Verksamheten lämnas oberoende från kommersiella inslag.

Datum: 26 november