Logotype for print

Fredrik van Kesbeeck Andersson talar på Försäkringssällskapet

Fredrik van Kesbeeck Andersson talar på Försäkringssällskapet i Skåne på temat: 

”Livskvalitetsbrott och otrygghet – Trygghetskommissionens slutsatser och åtgärdsförslag”

 

Datum: 23 maj