Logotype for print

Fredrik Reinfeldt inledningstalar på seminarium om bedrägerier mot äldre

Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt inledningstalar på ett seminarium om bedrägeribrott mot äldre ”Vilseledd och lurad – vad gör jag nu?”. Seminariet anordnas av Polisen, Brottsofferjouren, PRO och SPF Seniorerna.

Ladda ner rapporten på Trygghetskommissionens hemsida

Datum: 22 oktober