Logotype for print

Eva Erlandsson deltar i seminarium om sjukvårdsförsäkringar

Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring, deltar i ett seminarium om sjukvårdsförsäkring som anordnas av LO den 17 juni. Rubriken för seminariet är Är privata sjukvårdsförsäkringar ett hot mot vård efter behov?

I seminariet deltar även Jonathan Cylus och Josep Figueras, båda European Observatory on Health Systems and Policies, Mikael Sandlund, Svenska Läkarsällskapet, John Lapidus forskare Göteborgs universitet och Lena Hallengren.

Datum: 17 juni