Logotype for print

Årsmöteskonferens 2019: Hur kan säkerhet och trygghet öka i samhället?

Under senare år har det uppkommit en debatt om samhällets förmåga att före­bygga och beivra brott. Polisen upplevs i stor utsträckning prioritera bort så kallad vardagsbrotts­lighet, t.ex. stölder, bedrägerier och skadegörelse. Denna utveckling riskerar att få långsiktigt negativa konsekvenser för trygghet och tillit i samhället. Försäkrings­branschen drabbas i form av höga skade­kostnader för stölder, inbrott, bedrägerier och skadegörelse.

Svensk Försäkring tillsatte därför Trygghets­kommissionen – med Fredrik Reinfeldt som ordförande – sommaren 2017. Kommissionen har nu avslutat sitt arbete och publicerat två rapporter med förslag på åtgärder för att motverka brottslighet och främja ökad trygghet på lokal nivå och för att motverka internationella stöldligor och bedrägeribrottslighet.

På Svensk Försäkrings Årsmöteskonferens ger Fredrik Reinfeldt en bild över Trygghetskommissionens samlade förslag och paneler diskuterar hur försäkrings­branschen och andra aktörer kan gå vidare med konkreta åtgärder för att öka säkerheten och tryggheten i samhället. Justitieminister Morgan Johansson avslutar konferensen.

 

Datum: 15 maj