Logotype for print

Anna Pettersson Westerberg kommenterar rapport hos SNS

Nyligen föreslog riksdagens Pensionsgrupp en höjning av den tidigaste pensionsåldern. Dessutom föreslås höjd garantipension och möjlighet att arbeta vidare utan att garantipensionen minskar. Förändringarna aktualiserar frågan om arbetsförmåga och hälsa i slutet av arbetslivet. Kan vi förvänta oss att hälsorelaterade utträden från arbetslivet blir vanligare om pensionsåldern höjs?

Anna Pettersson Westerberg deltar och kommenterar rapporten hos SNS

Läs mer här 

Datum: 25 april