Logotype for print

Almedalen: Varför sprängs det så mycket i Sverige?

Sprängningarna skapar stor otrygghet i vårt samhälle och medför även stora kostnader för försäkringsbranschen. Varför sker det så mycket sprängningar i Sverige? Vad finns det för eventuella åtgärder? Vilka kostnader och konsekvenser medför sprängningarna för samhället och försäkringsbranschen?

Läs mer på Almedalsvecka.info

Datum: 30 juni