Logotype for print

Magnus Vesterlund deltar i pensionsseminarium i Almedalen

Magnus Vesterlund, chefsekonom

Internationellt utmärker sig Sverige som ett av få länder i världen som numera inte har någon speciell sparform till pensionen för vanliga löntagare. Löneväxling till tjänstepension ökar i popularitet men kan bara användas av höginkomsttagare. Specifika incitament för låg och medelinkomsttagare saknas helt. Samtidigt subventionerar politikerna alla typer av lån – även sms-lån. Hur skapar vi en långsiktigt hållbar sparkultur i Sverige? Behövs morötter för pensionssparande? Och hur kan en sådan sparform se ut?

Medverkande:

Johan Hakelius, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus
Frans Lindelöw, Koncernchef, Skandia
Teresa Carvalho, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Julia Kronlid, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
Martina Johansson, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Magnus Vesterlund, Chefsekonom, Svensk Försäkring

Mer om eventet, tid och plats

 

Datum: 4 juli