Logotype for print

Omvärldstrender 2023

Hur påverkas den svenska försäkringsbranschen av den ekonomiska och politiska utvecklingen? Vad sker på regleringsområdet? Och vad innebär den nya strukturen på det civila försvaret för branschen? Den 9 december kl. 13.00-15.00 presenterar vi vår omvärldsspaning på Finlandshuset, Snickarbacken 4.

Kriget i Ukraina, den höga inflationen och de stigande räntorna gör att den ekonomiska utvecklingen bromsar in och Sverige förväntas gå in en lågkonjunktur 2023. Hur kommer de svenska försäkrings- och tjänstepensions­företagen påverkas?

Till följd av den försämrade säkerhetspolitiska situationen sker nu stora satsningar på totalförsvaret och en ny struktur för det civila försvaret gäller från hösten 2022. Vad innebär detta för försäkringsbranschen och hur fungerar beredskapslagstiftningen inom försäkringsområdet?

Den politiska inriktningen i Sverige har förändrats. Vilka är de viktigaste förändringarna under det senaste året och hur kan förutsättningarna försäkring komma att påverkas framöver?

På EU-nivå fortsätter regelutvecklingen i oförminskad takt. Hur kommer solvens II, distributionsregleringen och hållbarhetsregleringen att utvecklas och vilka är de största utmaningarna för försäkringsföretagen?

Anna Pettersson Westerberg, statssekreterare Socialdepartementet

Anna Jegnell, finansråd, Finansmarknadsavdelningen Finansdepartementet

Svensk Försäkrings rapport Omvärldstrender 2023 presenteras av författarna Lena Friman Blomgren, Eva Erlandsson, Pär Karlsson och Jonas Söderberg.

Reflektioner kring rapporten ges av Anna Pettersson Westerberg, statssekreterare hos äldre- och socialförsäkringsministern och Anna Jegnell, finansråd på Finansmarknads­avdelningen Finansdepartementet.

Svensk Försäkrings chefsekonom Magnus Vesterlund är moderator.

Seminariet avslutas med julfika.

Varmt välkomna!

Mötet är endast fysiskt men det kommer att finnas material att ta del av efteråt.