Logotype for print

Marine Cyber Risks and How to Overcome Them

Välkommen på seminarium kring marina cyberrisker.

Tisdagen den 26 januari
Kl. 11.30

Seminariet hålls på engelska av Howard Potter och Bill Egerton från Astaara

Seminariet kommer att hållas via TEAMSLÄNK som sänds till anmälda senast den 25 januari.