Logotype for print

Klimatanpassning i Almedalen

2023-06-28

Under onsdagen arrangerade Svensk Försäkring två seminarier på tema klimatanpassning under Almedalsveckan i Visby.

Först ut på temat: ”Hur Sverige ska klimatanpassas?” var Per Danielsson, Statens Geotekniska Institut (SGI). Här stod hanteringen av havsnivåhöjningar i centrum.

- Svenskarna vill fortsätta bo vid kusterna och då kan flexibel markplanering vara en del av lösningen. Exempelvis kan man tillåta parker att få svämma över varpå vi flyttar samhällena långsamt bakåt över tid, sa Per Danielsson.

Pär Dalhielm, Svenskt Vatten, diskuterade därefter möjligheten att hantera skyfall, varpå sista deltagarna ut diskuterade finansmarknadens framtid. Niklas Thidevall, RISE och Martin Kihlberg, Landshypotek.  

- Har man inte en tillräckligt bra försäkring så kommer man kanske inte kunna få ett lån i framtiden, sa Martin Kihlberg.

I den avslutande debatten med riksdagsledamöter (C, S, MP) frågade Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring sig hur Sverige kan klimatanpassas långsiktigt?

- Vi behöver skärpt lagstiftning för att åtgärder ska till. Kunskapen och viljan är dålig i många kommuner och finns det inget som tvingar så gör man ingenting, sa Katarina Luhr, Miljöpartiet.

Under det andra seminariet fortsatte diskussionen om klimatanpassning. Vilka kommuner lyckades bäst 2023 och vilka var framgångsrecepten? Norrköpings kommun som utsetts till vinnarkommun redogjorde för några framgångsfaktorer:

- Vi har bra koll på sårbarheter i Norrköping och vet vilka områden som är extra utsatta. Detta är ingenting som har gjorts i en handvändning utan det är ett arbete som pågått under lång tid, sa Sophia Jarl, kommunalråd.

Moderator för seminariet var Pär Karlsson, senior rådgivare på Svensk Försäkring. 

IMG_2605.jpg

kIMG_2612.jpg

 

Mer om Almedalen