Logotype for print

Sjukvårdsförsäkring

Det fjärde kvartalet 2016 hade drygt 649 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med 22 000 personer, eller 3,5 procent, jämfört med samma period 2015. De arbetsgivarbetalda försäkringarna står för merparten av ökningen.

En övervägande del av sjukvårdsförsäkringarna, 72 procent, betalas via arbetsgivaren och var tionde person av antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år har i dag en sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren. Sjukvårdsförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina anställda kan tecknas som en del i ett paket av försäkringsprodukter eller separat. Sjukvårdsförsäkring kan även tecknas privat som en gruppförsäkring eller som en individuell försäkring. Merparten av de privata gruppförsäkringarna tecknas via en arbetsgivare, fack-/ yrkesförbund eller annan organisation, men försäkringstagaren betalar då själv försäkringspremien. Allt fler fackförbund inom olika yrkeskategorier och andra organisationer erbjuder sjukvårdsförsäkring till sina medlemmar.

Som framgår av diagrammet nedan så är det de arbetsgivarbetalda försäkringarna som ökat mest under det fjärde kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period 2015. De har ökat med drygt 13 000 försäkringar. De privat betalda gruppförsäkringarna har också ökat, med drygt 8 000 försäkringar. De privat betalda individuella sjukförsäkringarna har ökat något under motsvarande period.

Så här fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Hur påverkar sjukvårdsförsäkringarna den offentliga vården och vad är skillnaden på sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring. Det är frågor vi besvarar här.

Läs mer